Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Активен въглен

 

CAS No: 7440-44-0
EINECS No: 231-153-3
Формула: С

 

Активният въглен е добит от дървени или костени въглища, при чиято обработка са отстранени въглеводородите.Той е широкоспектърен в медицината. Използва се в производството на субстанции, системи за филтрация на водата. Адсорбиращите свойства на въглерода са предпоставка активният въглен да се използва при пречистването на въздуха (например във филтрите на противогазите), различните видове алкохол, за почистване на канализации. Естествените характеристики на активния въглен го определят като материал с голяма повърхост и висока поглъщателна способност на органични вещества. В повечето случаи се използва в прахообразен или гранулиран вид като се цели отстраняване на пестициди или друга органика. Чрез този метод успешно се премахват специфичните миризми и се подобрява вкуса на водата, също така се отстраняват токсини, водорасли и общият ограничен въглерод.

 

Опаковка: Биг-бег

 

 

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017