Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Алуминиев хидроксид

Синоними:

Алуминиев хидроокис, Хидратен алуминиев окис, Алуминиев трихидрат, АТН, Алуминиев трихидроксид

EINECS No: 244-492-7

CAS No: 21645-51-2

Химическа формула: Al2O3.3H2O или Al(OH)3 
Алуминиев хидроксид
Алуминиев хидроксид


Алуминиевия хидроксид представлява бял прах, който над 500°C се превръща в алуминев оксид. Изходна суровина за производство на други алуминиеви  съединения, включително алуминиев флуорид, алуминиев сулфат, PAC, зеолити и  натриев алуминат. Използва се в алуминиевата, стъкларската и керамичната промишленост. Алуминиев хидроксид е забавител на горенето. Употребява се за производството на печатарски мастила, също така и в медицината.
Предлагаме и нови видове финно утаен алуминиев хидроксид с подобрена производителност при смесване, по-висока термична стабилност, по-добра течливост на прах и по-висока плътност след транспортиране, както и нисък вискозитет на съединението. Целевите полимери са полиолефини и техните съполимери, PVC и каучук.

Опаковка: Чували по 15 кг или 25 кг.

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017