Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Двуантимонов триоксид

Синоними:

Антимонов окис, Антимонов оксид, Антимонов триоксид, АТО, Антимонов (III) оксид

 

CAS No: 1309-64-4

EINECS No: 215-175-0

Формула: Sb2O3

 

Антимонов окис се използва основно като забавител на горенето. Въпреки това, той сам по себе си не забавя горенето и вместо това е агент за халогенирани противовъзпламенителни средства в пластмаси, бои, пигменти, лепила, уплътнители, каучук и текстилни резервни покрития. Използва се в производството на РЕТ (влакна, смола), стъкло, емайллак, керамика, накладки и полупроводници. Антимоновия оксид като промишлена употреба в производството на лепила за дърво.

 

Опаковка:  Чували по 25 кг

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017