Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Диетелен гликол

 

Синоними:

Дикол, (2-хидроксиетокси) етан-2-ол, 2,2 “-оксидиетанол, ДЕГ, Дигликол

 

CAS No: 111-46-6
EINECS No: 203-872-2
Формула: C4H10O3

 

Диетиленгликола е безцветна течност. Диетилен гликолът се използва като дехидратиращ агент за природен газ; суровина за производството на пластификатори и полиестерни (РЕТ) смоли, антифриз, като топлоносител в хладилни инсталации; овлажнител; текстилно смазващо вещество и свързващо средство; разтворител за боядисване и печатане на текстил; съставка на хидравлични течности; пластификатор за хартия, корк и синтетични гъби; разтворител в печатарски мастила; суровина за производството на естери, използвани като емулгатори, демулгатори и смазващи вещества; и селективен разтворител за ароматни съединения в рафинирането на нефт. Диетиленгликолът може да бъде използван за получаване на бис (2,2 ‘: 6′, 2 “-терпирид-4’-ил) диетиленгликол, който може да действа като прекурсор за получаване на водорастворими координатни полимери.

 

Опаковка: ABC контейнер

 

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017