Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Железен трихлорид

 

Синоними:

Железен хлорид, Ферихлорид, Феритрихлорид, Железен (III) хлорид хексахидрат, Железен хлорид (III), 6-воден железен трихлорид, Хлор желязо (III)

 

CAS No: 7705-08-0
EINECS No: 231-729-4
Формула: FeCl3.6H2O

 

Желязото образува химични съединения главно в степени на окисление +2 и +3. Такива са широко използваните в промишлеността железен(II) сулфат (FeSO4·7H2O) и железен(III) хлорид (FeCl3). Съединенията на желязо(II) са склонни да оксидират до съединения на желязо(III) при излагане на въздух.
Железния трихлорид е мека кристална маса или люспи в жълто-кафяв цвят.
Железния трихлорид се използва за промишлени цели – например печатни платки, като коагулант за прочистване на отпадъчни води и промишлени отпадъци, химически реактив, стрипинг за метали, като лабораторен химикал, като органичен химичен катализатор. Железния трихлорид се използва и в производството на биогаз, производството на пигменти, лепила и уплътнители, в полиграфската и радиоелектронната промишленост, в хранителна промишленост.

 

Опаковка: Бидони по 40 кг.

 

 

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017