Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Калиев хлорид

 

Синоними:

Хлорид на калия, Калиева сол на солната киселина, Хлорид на калиевия карбонат, Силвин

 

CAS No: 7447-40-7
EINECS No: 231-211-8
Формула: KCl

 

Калиевият хлорид е сол на калия и хлора. В нормални условия представлява бял кристален прах или безцветни кристали без мирис. Солени на вкус, те много добре се разтварят във вода, докато в алкохол са практически неразтворими. В природата се среща под формата на различни минерали:
силвин (KCl)
силвинит (NaCl·KCl)
карналит (KCl·MgCl2·6H2O)
каинит (KCl·MgSO4·3H2O)
Добива се директно като силвин или от смесените минерали, като най-често се използва различната разтворимост на солите във вода. Използва се като минерален тор, богат на калий. Тъй като съдържа хлор, калиевият хлорид не се препоръчва при някои култури като картофи и пр., които са чувствителни към хлориди. Внася се по време на лятно-есенната оран за пролетните култури и с предсеитбеното дисковане за есенно-зимните култури. Служи като суровина за получаване на калий, калиева основа, калиев хлорат и др. Разтворите на калиевия хлорид във вода се използват в лабораторната практика за съхраняване на електроди, като електролит в електроди (3 M KCl). Използва се като източник на бета лъчение за калибрация на уреди.
Калиевият хлорид се използва в металообработващата промишленост, стъкларската промишленост, енергийната индустрия, хранително-вкусовата промишленост, като минерален тор. Намира широко приложение и в медицината.

 

Опаковка: чували по 20 кг.

 

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017