Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Мобифлок

 

Полимерните флокулиращи средства са органични макромолекули, които могат да се използват за разделяне на твърди течности. Полимерните флокуланти се използват в битовата, както и в индустриалната обработка на отпадъчни води и утайки. В допълнение има многобройни възможности за приложение в хартиената промишленост, регулиране на твърда маса в сондажни течности за нефт и газ, почистване на замърсени почви.
MOBYFLOC е синтетичен полиакриламид с високо молекулно тегло и лек катионен заряд. Той е особено подходящ за отделяне на примеси от отпадъчни води и се използва в промишлеността: за почистване на канализации, за обеззаразяване на почвата – за свързване на микрочастици, в системи за миене на колела, в стъкларската промишленост за свързване на абразивни прахове, в лаковата индустрия – за да се избегнат отлагания.

 

Опаковка: Туби по 25 кг, 125 кг пластмасови бидони и 1050 кг контейнери

 

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017