Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Моноамониев фосфат

Синоними:

Амофос, Амониев фосфат, Амониев дихидрогенфосфат, Амониев дихидроген ортофосфат, Амониев дихидрогенортофосфат, МАР

CAS No: 7722-76-1
EINECS No: 231-764-5
Формула: H3N.H3O4P

Амофос, Амониев фосфат, Амониев дихидрогенфосфат, Амониев дихидроген ортофосфат, Амониев дихидрогенортофосфат, МАР

Амофосът е комплексен, висококонцентриран, водоразтворим азотно-фосфорен минерален тор. Поради високото съдържание на фосфор, той се използва предимно като фосфорен тор. Усвоява се изцяло от растенията и не оставя баластни вещества в почвата, които биха могли да намалят почвеното плодородие. Освен в земеделието моноамониевият фосфат се използва и в различни други приложения:
• Като свързващ агент в огнеупорни тухли и керемиди
• Забавител на горене за текстилни тъкани, мебели, дърво, хартия, кибрит, пластмаса и целулоза.
• В производството на прах за пожарогасители
• В производството на фрита за емайлирани съдове
• В хранително-вкусовия и фармацевтичня сектор
• В производството на перилни и почистващи продукти
• В производството на бои и покрития
• Като флюкс агент за леене и спояване при производството на метални продукти, електроника и електрооборудване
• Като материал за отливки в зъботехниката
• В производството на междинни продукти
• За лабораторни химикали и формулиране на смеси.

Опаковка: Чували по 25 кг.
Назад към продукти

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017