Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Оловен оксид

Синоними:

Оловен окис, Оловен моноксид, Оловен (II) оксид, Оловен миниум, Оловен оксид (II, IV), Оловен диоксид, Триоловен четириоксид, Двуоловен триоксид, Оловна глеч, Масикот

Оловен моноксид

CAS No: 1317-36-8
EINECS No: 215-267-0
Формула: PbO


Оловен миниум
CAS No: 1314-41-6
EINECS No: 215-235-64
Формула: Pb3O4

овен окис, Оловен моноксид, Оловен (II) оксид, Оловен миниум, Оловен оксид (II, IV), Оловен диоксид, Триоловен четириоксид, Двуоловен триоксид, Оловна глеч, Масикот

Оловните оксиди са химични съединения на оловото с кислорода. Оловен оксид PbO е с жълто-червени кристали. Съществува в 2 модификации – нискотопим (оловна глеч) и високотопим (масикот). Оловния оксид PbO известен под наименованието оловна глеч има жълт цвят и е твърдо вещество. Този оксид не се разтваря във вода. Реагира с киселини и основи, затова има амфотерен характер. Използва се за сикативи, глазури. Оловен диоксид PbO2 е тъмнокафяв прах, неразтворим във вода и се използва за електроди на акумулатори, като силен окислител.

Смесени оловни оксиди са Триоловен четириоксид Pb3O4 наречен е миний, има оранжево-червен цвят и Двуоловен триоксид Pb2O3 известен като плумбо-плумби, има оранжев цвят.
Триоловен четириоксид (миний) Pb3О4 се използва за бои, смазки.


Оловният оксид се използва за производството на оловно-киселинни акумулаторни батерии (стационарни и течни), кристално стъкло, керамични изделия, каучук, бои и пигменти. В производството на експлозиви (в пиротехниката), при производството на иницииращи елементи. Оловният оксид е забавящ компонент в забавящите маси, използвани в електрически и неелектрически запалки.

Опаковка: Чували по 25 кг

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017