Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Седифлок

 

Седифлок е синтетичен органичен полимер с много високо молекулно тегло. Използва се като флокулиращ агент за пречистване на индустриални отпадъчни води и и води от повърхностни водоизточници, както и за кондициониране на утайки.

Опаковка: Пласмасови туби по 25 кг.

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017