Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Стронциев карбонат

 

CAS No: 1633-05-2
EINECS No: 216-643-7
Формула: SrCO3

Стронциевия карбонат намира приложение в пиротехниката като оцветител във фойерверките. Той се използва за електронни приложения, в производство на цветни телевизионни приемници (ЦТП), които поглъщат електрони в резултат на катода. Стронциевия карбонат се използва при приготвянето на ирисцентно стъкло, светлинни бои, стронциев оксид или стронциеви соли, както и при рафинирането на захар и някои лекарства. Използва се широко и в керамичната промишленост като съставка в глазурите. Стронциев карбонат също така променя цвета на някои метални оксиди, има някои свойства, подобни на бариев карбонат. Използва се и при производството на стронциеви ферити за постоянни магнити, които се използват при високоговорители и магнити на вратите.

Опаковка: Разфасовка от по 0,1 кг

 

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017