Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Циркониев силикат

 

Синоними:

Циркониев (IV) силикат, Циркониев (4+) силикат, Циркон, Циркониев (4+) ортосиликат, Циркониев (IV) ортосиликат

 

CAS No: 10101-52-7
EINECS No: 233-252-7
Формула: ZrSiO4

 

Циркониевият силикат, също циркониевият ортосиликат (ZrSiO4) е химическо съединение, силикат от цирконий. Той се среща в природата като циркон, силикатен минерал. Циркониевият силикат е понякога известен като циркониево брашно. Циркониевият силикат обикновено е безцветен, но примесите предизвикват различни оцветявания. Неразтворим във вода, киселини, алкали и аква реге. Твърдостта е 7,5 по скалата на Mohs. Циркониевият силикат се среща в природата като минерален циркон. Рудата се добива от естествени находища и се концентрира чрез различни техники. Тя се отделя от пясъка чрез електростатични и електромагнитни методи.

 

В зависимост от това какви примеси има се различават голямо количество разновидности на минерала: с хафний, с тантал, с цинк, торий и други. Цветът зависи от наличието на примесите. Заради неговата физическа и химическа устойчивост циркониев силикат се използва в много области. От него се получават цирконий и хафний като чисти метали. Използва се в металургията в качеството на легираща добавка.

 

Циркониевият силикат се използва за производство на огнеупорни материали за приложения, при които е необходима устойчивост на корозия от алкални материали. Използва се и за производство на някои керамични, емайли и керамични глазури. В емайли и глазури той служи като средство за затъмняване, а в лаковете като шумозаглушител. С негова помощ им се придава бял и непрозрачен цвят. Той може да присъства и в някои цименти. Друга употреба на циркониев силикат е като перли за фрезоване и смилане. Тънки филми от циркониев силикат и хафниев силикат, получени чрез химическо изпаряване на пари, най-често MOCVD, могат да се използват като диелектрик с високо К, като заместител на силициевия диоксид в полупроводниците. Циркониевият дисиликат се използва в някои зъбни коронки поради своята твърдост и поради това, че е химически нереактивен.

 

Опаковка: в чували по 25 кг

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017