Търговия с химически продукти и редкоземни метали

 

Правила за ползване

 

Благодарим ви, че посетихте https://rulen.eu. Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за ползване. Посещавайки този уебсайт и ползването на услугите достъпни през него ще свидетелстват за вашето съгласие с тези условията в пълен размер без ограничения и изключения. Не използвайте този сайт, ако не желаете да бъдете обвързани с долупосочените условия на сайта.
Домейн името rulen.eu, както и този сайт, графични елементи и знаци са собственост и авторство на Рулен ООД, гр. Нови пазар. Информацията в този сайт и всички изброени материали са обект на правна и интелектуална собственост на Рулен ООД и нейните партньори, освен ако не е цитиран друг източник на информация. Всеки посетител на този уебсайт обаче може да преглежда, копира или разпространява всяка от публикуваните на този уебсайт информация, при условие че цитара сайта, не модифицира, или създава производни на или да експлоатира съдържанието на този сайт. Ползването на информация от rulen.eu е позволено само с хиперлинк.
Като потребител на сайта, Вие приемате че неупълномощеното използване на съдържанието на този сайт може да навреди на Рулен ООД, и че в случай на подобно неупълномощено използване на съдържанието Вие ставате обект на съдебни разпореждания.
Rulen.eu e информационен уеб сайт на Рулен ООД в сферата на химическите продукти и услуги. Системата предоставя детайлна информация за отделните продукти и възможност за online запитвания за оферти.
Рулен ООД полага всички усилия, за да гарантира верността на публикуваната на този уебсайт информация. Въпреки това, Рулен ООД нито гарантира, нито поема отговорност за точността, пълнотата или надеждността на информацията, съдържаща се в уеб сайта, и не носи отговорност за неточности, грешки или други недостатъци в предоставената информация или документите, посочени от или свързани с този уебсайт. Рулен ООД не носи отговорност за актуалността на уебсайта или за гладкото му функциониране.
При никакви обстоятелства Рулен ООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, пряко или непряко, произтичащи от или във връзка с този сайт, неговата употреба, невъзможност за използване, дефекти, вируси или неизправност на системното оборудване. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в rulen.eu, от ползване или невъзможност за ползване на сайта.
Рулен ООД не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, до които можете да получите достъп чрез връзки, предоставени на уебсайта, нито одобрява, проверява или поддържа информацията, предоставена от тези външни уеб сайтове. Всички връзки към други сайтове се предоставят само като удобство за този уебсайт. Поради това Рулен ООД не поема отговорност за съответствието на правните разпоредби с тези външни уеб сайтове. Тази декларация важи за всички уебсайтове и всички външни връзки, до които може да има пряк достъп или са свързани с този уебсайт.
Този уебсайт използва инструменти с отворен код, като WordPress и Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва “бисквитки”, текстови файлове, които се поставят на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от “бисквитката” за използването на този уеб сайт (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранявана от Google. Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Моля, обърнете внимание, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да се обработват данни за вас от Google и други инструменти с отворен код по начина и за целите, изложени по-горе.
Информацията, съдържаща се в този сайт, може да бъде променена по всяко време без предизвестие.

Всички права запазени © Рулен ООД 2012 - 2017